Dlaczego warto studiować w Sosnowcu? W Sosnowcu warto studiować, bo jest tu dobra energia! Wiem, po sobie, bo jestem na to bardzo czuły! Może ta energia jest dlatego dobra, gdyż pod ziemią są naturalne pokłady węgla, w którym odciśnięty jest czas? W Sosnowcu warto studiować dlatego, że mieszkają tu ludzie kształtowani przez historię. Kształtowani naprawdę, nie tacy, na których historia chuchała i dmuchała. Tu jest Trójkąt Trzech Cesarzy, tu ścierały się żywioły trzech zaborców, te żarna młyńskie, które mieliły na ślepo, z których wychodzili ci najsilniejsi i ci najbardziej doświadczeni. Warto być w miejscu, które ma charakter. W Sosnowcu warto studiować dlatego, że jest tu klimat dla rozwoju talentów. To tu rozkwitł talent Jana Kiepury, jednego z największych światowych tenorów. I powiem Wam w tajemnicy, że Sosnowiec jest jedynym polskim miastem, w którym Pola Negri wzięła ślub. Zatem Sosnowiec przyciąga! Dlaczego? Bo Sosnowiec ma dobrą energię, charakter i klimat dla rozwoju talentów. Także twojego!